Thứ hai, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Giới thiệu chung về Dự án

Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng Nông sản thực phẩm (FAPQDC) được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ bên cạnh sự hỗ trợ của các chuyên gia Canada với thời hạn 05 năm (2008-2013).

Mục tiêu của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm 

Mục tiêu cao nhất của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP) là nhằm cải thiện chất lượng, an toàn và khả năng tiếp cận thị trường của nông sản thực phẩm tại Việt Nam. Để đạt được điều đó thì phương pháp tiếp cận tổng thể là hỗ trợ việc thực hiện các Thực hành sản xuất tốt (GPPs) trong suốt chuỗi giá trị ngành hàng “từ trang tại tới bàn ăn” và áp dụng các phương thức mới trong việc tiếp cận thị trường.

Cách tiếp cận tổng thể của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP) dựa trên bốn chiến lược tổng hợp sau:

1.    Xây dựng các Thực hành sản xuất tốt (GPPs) áp dụng đối với tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất thực phẩm, được gọi tắt là phương pháp “từ trang trại tới bàn ăn”. Các thực hành sản xuất tốt (GPPs) áp dụng đối với những ngành hàng được lựa chọn (rau, quả, thịt lợn và thịt gà) sẽ dựa trên sự kết hợp giữa các nguyên tắc HACCP và các hướng dẫn quản lý nhằm giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, sản lượng và an toàn sinh học đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm.

2.    Thử nghiệm/đánh giá tính phù hợp của các GPPs mới (còn được gọi là GAPs, GHaPs, GMPs, tùy thuộc vào chuỗi ngành hàng và các khâu trong quá trình chế biến) trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam thông qua các mô hình thí điểm thực hiện đối với từng chuỗi giá trị ngành hàng. Việc thực hiện mô hình thí điểm sẽ được triển khai với sự tham gia với quy mô rộng lớn của các cơ quan liên quan từ cấp trung ương, cấp tỉnh tới cấp huyện. Mỗi mô hình thí điểm gồm có các cơ sở sản xuất đến từ nhiều địa phương khác nhau và các thành phần khác trong chuỗi sản xuất là các cơ sở chế biến, phân phối, bán buôn, bán lẻ.

 

3.    Nhằm hỗ trợ việc áp dụng và theo dõi các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành cũng như việc xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng mới dựa trên GPPs, dự án hỗ trợ tăng cường hệ thống kiểm soát theo 3 cách: i) hỗ trợ rà soát các luật, quy định hiện hành của Việt Nam về chất lượng thực phẩm, ii) Cải thiện mạng lưới phòng kiểm nghiệm sử dụng các tiêu chuẩn công nhận quốc tế như các Quy trình quản lý phòng kiểm nghiệm tốt, ISO 17025 để tham khảo, và iii) rà soát cơ cấu và hệ thống thanh tra, kiểm tra hiện hành.

 

4.    Để hỗ trợ xây dựng GPPs, nhóm chuyên gia tư vấn kỹ thuật marketing sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược marketing nhằm đảm bảo rằng nông dân, hợp tác xã và các công ty sản xuất nông sản thực phẩm theo phương thức chứng nhận mới sẽ có lãi và có thể giải quyết được những chi phí sản xuất khi áp dụng GPPs và sản sinh những lợi ích gia tăng.  

 

 

Các hợp phần của Dự án

Đối tượng được hưởng lợi từ Dự án

Danh sách các Dự án thí điểm

Bản đồ các tỉnh triển khai Dự án thí điểm

Cơ quan đối tác

Cuốn giới thiệu về Dự án FAPQDC

 

 

 

    Truy cập:    Online:  
Ban quản lý Dự án
Phòng 205-206, A8 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (84-4) 3771-1411/2
Fax: (84-4) 3771-1413
Email: foodquality@fpt.vn